Branżowe artykuły reklamowe - edukacja i marketing

Grafolog - Czym się zajmuje?

Olgierd Ziółkowski 2019-12-30 0 komentarzy
Grafolog - Czym się zajmuje?

Podczas swoich badań wykwalifikowani grafolodzy biorą pod uwagę różnego rodzaju cechy, które różnicują pismo każdego człowieka. Są to takie cechy, jak:

  • kształt poszczególnych znaków pisarskich, a konkretnie wielkość, kąt ich pochylenia oraz grubość linii,
  • odstępy między znakami oraz słowami,
  • stosowanie skrótów.

Cechy te świadczą nie tylko o indywidualnym charakterze pisma autora, ale również o jego stanie emocjonalnym w momencie powstawania zapisu oraz o okolicznościach, w jakich doszło do napisania tekstu.

Doświadczony grafolog, który działa w Instytucie Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks z siedzibą w Poznaniu, podczas przeprowadzania ekspertyz niejednokrotnie bada nie tylko samo pismo, ale również materiał, na którym napisano dany tekst, a także rodzaj tuszu lub atramentu. Takie badania są przeprowadzane np. wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, że na oryginalnym dokumencie zostało coś dopisane lub że jakiś fragment tekstu został z dokumentu usunięty w sposób mechaniczny albo chemiczny.

Badania grafologiczne można zlecić specjalistom m.in. w sytuacjach, kiedy istnieje podejrzenie sfałszowania testamentu bądź listu pożegnalnego zostawionego przez samobójcę. Grafolodzy podczas swojej pracy porównują zapiski domniemanego autora z jego wcześniejszymi tekstami, używając przy tym specjalistycznego sprzętu optyczno-pomiarowego oraz nowoczesnego oprogramowania. Rezultatem ich pracy jest nie tylko dokładna ocena dokumentu pod kątem jego autentyczności, ale również ustalenie, czy w momencie spisywania tekstu autorowi nie towarzyszył pośpiech, duże napięcie czy zdenerwowanie.

Skomentuj wpis