Archiwa tagu: Gazeta Śremska

„ZNAK DOBRA” DLA NOWEGO TOMYŚLA I ŚREMU

Nagrodę „Znak Dobra” przyznano po raz szósty. Od samego początku patronuje jej Roma Brzezińska, dziennikarka niebanalna, dla tych którzy ją znali także Człowiek, koniecznie pisany tak właśnie, przez duże „C”. W roku 2011 „Znak Dobra” przyznano równorzędnie „Gazecie Śremskiej” i Zespołowi Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu oraz red. Aleksandrze Tabaczyńskiej z „Przeglądu Nowotomyskiego”.

Red. naczelny „Gazety Śremskiej”, Mariusz Kondziela odebrał nagrodę za jej dwudziestoletnią obecność w lokalnej społeczności, za przypominanie miejscowych tradycji i budzenie literackich zainteresowań i pasji wśród mieszkańców miasta i gminy, którzy nie tylko swój dwumiesięcznik czytają, ale także go redagują. Wokół regionalnego muzeum, którego redaktor naczelny jest dyrektorem zebrała się grupa ludzi z pasją, bez których gazetę trudno sobie wyobrazić.

„Znak Dobra” powędrował także do Nowego Tomyśla. Nagrodę odbierała w imieniu szkoły jej dyrektor, Elżbieta Helwing i red. Aleksandra Tabaczyńska, autorka tekstu „Po co komu patron?”. Kapituła nagrody wyróżniła i doceniła odbiegające od przyjętych schematów fetowanie patrona szkoły, dr Kazimierza Hołogi. Dziennikarka owe nietypowe obchody opisała i podała do publicznej wiadomości w sposób zajmujący nie tylko mieszkańców Nowego Tomyśla i gminy. Nie koniec na tym, Aleksandra Tabaczyńska powróciła do domu z pozaregulaminową, a przecież wielce cenioną i przyznawaną od samego początku, osobistą nagrodą rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza.

Jak zwykle podczas wręczenia „Znaku Dobra” Roma Brzezińska odżyła we wspomnieniach bliskich, przyjaciół i znajomych. Tym razem przypomniał ją redaktor naczelny Radia „Emaus”, ks. Maciej Kubiak. Roma Brzezińska dla „Emaus” była postacią ważną, i wówczas gdy powstawała poznańska rozgłośnia diecezjalna i później, gdy często i z dobrym skutkiem zachęcała do słuchania jej audycji. Radio „Emaus” jest zresztą w „Znak Dobra” zaangażowane od początku istnienia tej nagrody.

Na koniec trudno uwolnić się od refleksji. Roma Brzezińska – chociaż nie ma jej już wśród nas – w przedziwny sposób jednoczy media i ludzi, którzy w nich pracują. Przy stole prezydialnym obok przewodniczącej Kapituły „Znaku Dobra”, Katarzyny Lajborek – Jarysz (córki Romy Brzezińskiej) i gospodarza miejsca, prof. Michała Iwaszkiewicza zasiadł red. Leszek Waligóra, zastępca red. naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” i red. Grażyna Wrońska z Radio Merkury Poznań. Roma Brzezińska była przecież dziennikarzem prasowym i radiowym. Była też człowiekiem ważnym dla całego środowiska. Na sali znajdowali się przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń dziennikarskich i koordynujący ich współpracę – red. Krzysztof Wodniczak. Wielka wartość „Znaku Dobra” polega także i na tym, że nagrodę otrzymują dziennikarze nie tylko za sprawność zawodową, za odnajdywanie ciekawych tematów, lecz przede wszystkim za społeczną wrażliwość i umiejętność patrzenia na bliźniego nie jak na temat, lecz na innego człowieka, z natury dobrego i skłonnego do poświęceń.

Tomasz DYMACZEWSKI 

Fot. Paulina Zych