Regulamin

Witamy na stronie www.twoje-wiesci.pl, jesteśmy niezależną internetową ogólnopolską gazetą wpisaną do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Regulamin gazety internetowej Twoje wieści

Regulamin korzystania z portalu Twoje-wiesci.pl

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Operatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu.

3. Portal Twoje-wiesci.pl jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

4. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z wydawcą – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

6. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z wydawcą – są udostępniane na stronach Portalu.

7. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

8. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą naczelny i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu.

9. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Naczelny i wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

10. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu.

11. Gazeta Twoje-Wieści ma prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

12. Gazeta Twoje-wiesci.pl umożliwia prowadzenie dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na tematy związane z treścią zawartą na Portalu poprzez zamieszczanie komentarzy do artykułów . Redaktor naczelny osobiście bądź przez wyznaczonych moderatorów strzeże porządku w zamieszczaniu komentarzy poprzez ich modyfikację bądź usuwanie treści niezwiązanych z tematyką portalu bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

13. Każdy z użytkowników portalu ma prawo do zamieszczania komentarzy do artykułów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na portalu przez użytkowników. Zamieszczanie treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione. Opublikowanie komentarza zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez moderatora . W przypadku złamania prawa administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.

Co miesiąc dokonuje się wyboru dziennikarza miesiąca.

1. Wyboru dokonuje się w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca. (dziennikarza stycznia wybieramy przez 10 dni lutego itd.). Ogłoszenie następuje 11 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (tj. 11 lutego ogłaszamy dziennikarza stycznia)

2. Aby zostać dziennikarzem miesiąca należy uzyskać największą sumę punktów, które przyznaje się w następujący sposób:

a) głosowanie internautów na stronie w pierwszych 10 dniach każdego miesiąca, jeden głos, jeden punkt

b) komentarze internautów do artykułu, jeden komentarz, jeden punkt

c) dodanie lubię to na FB, jedno lubię jeden punkt

3. Dodatkowe 10 punktów przyznaje zwycięzca poprzedniego miesiąca który 10 punktów dzieli na 3 osoby według swojego uznania

4. Tytuł dziennikarza miesiąca nie może być przyznany osobie dwa razy z rzędu

5. Dziennikarz miesiąca przydzielając swoje 10 punktów musi swoją opinię krótko uzasadnić a uzasadnienie pojawia się na stronie

6. Do punktacji wlicza się własne komentarze do własnych artykułów, za 3 własne komentarze jeden punkt z tym ,że liczba obcych komentarzy do artykułu musi być 3 -krotnie większa od własnych komentarzy

Użytkownicy korzystający z serwisu Twoje-wiesci.pl automatycznie akceptują Politykę Prywatności serwisu i niniejszy regulamin.

Treści zawarte w serwisie Twoje-wiesci.pl stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem. Stanowią one ponadto wyraz osobistej wiedzy bądź niewiedzy i poglądów swoich autorów i tak należy je interpretować.

Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, strony WWW, oferty, ogłoszenia lub reklamy z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu nie będziemy dokumentować takich naruszeń. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres:

paulina.zych@twoje-wiesci.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress