Branżowe artykuły reklamowe - edukacja i marketing

Komu się należy zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Grzegorz Sikora 2019-05-25 0 komentarzy
Komu się należy zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Osoby pracujące  Norwegii mają prawo do określonych świadczeń socjalnych. Po urodzeniu dziecka w pierwszej kolejności przysługuje im zasiłek macierzyński/ojcowski, w późniejszym okresie - zasiłek opiekuńczy.

Warunkiem otrzymania świadczenia na dziecko między 13. a 23. miesiącem życia jest nieuczęszczanie dziecka do przedszkola lub innej placówki opiekuńczej. W przypadku, gdy dziecko chodzi do przedszkola w niepełnym wymiarze, np. przez 4  godziny, rodzice  mogą pobierać świadczenie odpowiednio zmniejszone. Kwota zasiłku wynosi obecnie 7500 koron i można go pobierać przez maksymalnie 11 miesięcy.

Aby otrzymać  zasiłek opiekuńczy w Norwegii, trzeba należeć do tamtejszego systemu zabezpieczenia socjalnego lub systemu społecznego w innym państwie należącym do EOG przez okres co najmniej 5 lat.  Można też łączyć okres członkostwa w Norwegii i w innym państwie należącym do EOG. Jeżeli jednak dziecko mieszka z obydwoma rodzicami, to oboje muszą spełniać ten warunek.

Firma Polsk Norsk Consulting pomaga rodzicom w wypełnieniu wniosku o zasiłek na dziecko oraz skompletowaniu wymaganych dokumentów, takich jak:

  •     Akt urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek, przetłumaczone lub wielojęzyczne odpisy skrócone.
  •     Dokument potwierdzający nr pesel dziecka i drugiego rodzica.
  •     Akt ślubu przetłumaczony lub wielojęzyczny odpis skrócony.
  •     Umowy o pracę lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
  •     Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji.
  •   Zeznania podatkowe, odcinki z wypłaty
  •    Zaświadczenie o podleganiu pod system ubezpieczeń społecznych innego państwa należącego do EOG.

 

Skomentuj wpis