Branżowe artykuły reklamowe - edukacja i marketing

Cechy dobrego komornika

Krzysztof Wasilewski 2019-02-24 0 komentarzy
Cechy dobrego komornika

Komornik – zawód nie dla każdego

Specyfika pracy komornika sądowego wynika z tego, że polega ona przede wszystkim na odzyskiwaniu należności oraz zajmowaniu i spieniężaniu majątku dłużników. Siłą rzeczy wiąże się to z koniecznością kontaktowania się z ludźmi, od których trzeba odebrać pieniądze, co z oczywistych względów może powodować nieoczekiwane reakcje. Komornik sądowy powinien być więc człowiekiem o silnym charakterze, nastawionym na realizację określonego celu i zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Asertywność i silna wola są bardzo ważnymi cechami, którymi powinien się wyróżniać komornik lub kandydat na komornika, jednak jednocześnie nie może on być osobą pozbawioną emocji, nieempatyczną. Umiejętność wczucia się w sytuację drugiego człowieka i podejścia z szacunkiem do każdego sprzyja bowiem polubownemu rozwiązywaniu spraw, co jest na rękę zarówno dłużnikowi, jak i komornikowi.

Nie da się ukryć, że charakter pracy komornika wymaga wysokiej odporności na stres. Zdecydowanie warto mieć nerwy ze stali i umieć nad sobą panować bez względu na sytuację, jeżeli ma się zamiar wykonywać zawód komornika. Wiąże się on wszakże ze współpracą z osobami, które często unikają kontaktu, a niekiedy nawet uciekają się do gróźb i obelg. Przekonanie tego rodzaju ludzi do spłaty zobowiązań lub zajęcie i spieniężenie ich majątku to naprawdę niełatwe zadania.

Poszukując komornika w Bydgoszczy, można zajrzeć na stronę kancelaria.komornicza.com.pl. Należy ona do komornika Daniela Woźniaka, który służy wsparciem osobom dysponującym wyrokiem zasądzającym zwrot zobowiązania przez dłużnika.

Skomentuj wpis