Archiwa kategorii: Książki

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE!

DZIENNIKARSTWO A LITERATURA w XX i XXI wieku
red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman et al.
Podręcznik przeznaczony dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zawarte w nim teksty mówią nie tylko o literackich korzeniach dziennikarstwa, ale także o jego powinowactwach z literaturą; o tym, jak literatura wpływa na rozwój dziennikarstwa i jak dziennikarstwo oddziałuje na literaturę. Dziennikarstwo i literatura były i są w dużym stopniu zależne od siebie. Prasa, radio, telewizja, a potem internet nie pojawiły się nagle, jak meteor. Wszystkim tym rodzajom dziennikarstwa podstawy rozwoju dała literatura, która mimo że jest starsza, a w związku z tym dużo dojrzalsza – od dziennikarstwa też czegoś się uczy i wiele korzysta.
ze wstępu

 

PARADOKSY INTERNETU. Konteksty społeczno-kulturowe
red. Magdalena Szpunar
Tak zwane nowe media, a szczególnie internet, od kilku lat cieszą się wielkim zainteresowaniem naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. I nic w tym dziwnego, gdyż ich dynamiczny rozwój technologiczny i równie dynamicznie wzrastająca popularność powodują konieczność refleksji naukowej nad tym fenomenem. Wysoki poziom naukowy większości tekstów oraz wielość wątków podjętych w pracy pozwala mi przypuszczać, że wzbudzi ona zainteresowanie środowisk naukowych i będzie pozycją wykorzystywaną w ośrodkach akademickich. Z pełnym przekonaniem zatem uważam, że jest to publikacja ważna i potrzebna.
z recenzji prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

 

ŻYCIE PO EUROPEJSKU
od czasów najdawniejszych do wspołczesności
Wolfgang Reinhard
Autor w sposób niezwykle nowatorski, łącząc i uzupełniając kilka różnych dziedzin nauki, ukazał sposób życia w Europie na przestrzeni wieków. Praca składa się z 3 części. W części I, zatytułowanej Ciało, autor przedstawia ewolucję stosunku Europejczyków do takich problemów, jak higiena osobista, choroby, nagość czy głód. W części II, noszącej tytuł Życie w społeczności, profesor Reinhard ukazał szerokie spektrum stosunków międzyludzkich od więzów rodzinnych, przez postrzeganie różnych momentów życia człowieka (dzieciństwo, dorosłość, starość) aż do kontaktów z przedstawicielami innych narodowości. Część III, zatytułowana Przestrzeń, to analiza postrzegania przez Europejczyków otaczającego ich świata.
z recenzji wydawniczej

 

SOCJOLOGIA NARODU I KONFLIKTÓW ETNICZNYCH
Małgorzata Budyta-Budzyńska
Systematyczny wykład na temat podstawowych zagadnień i kategorii stosowanych do opisu problematyki narodowościowej, ilustrowany wieloma przykładami, zarówno historycznymi, jak i współczesnymi. Łącząc socjologiczne podejście do tematyki etnicznej z perspektywą politologiczną, autorka w przejrzysty sposób porządkuje kluczowe pojęcia i teorie dotyczące takich kategorii, jak naród, tożsamość narodowa, stereotyp narodowy. Omawia również problem mniejszości narodowych i etnicznych, złożone zagadnienie nacjonalizmu i konfliktów etnicznych, analizując przyczyny wybuchu etniczności w Europie w momencie, gdy przyszłość państwa narodowego staje pod znakiem zapytania.
z recenzji wydawniczej

 

ZNAJOMI NA WAGĘ ZŁOTA
podstawy marketingu w mediach społecznościowych
Darren Barefoot, Julie Szabo
Znajomi na wagę złota to dobrze napisana instrukcja, jak poprowadzić skuteczną kampanię w mediach społecznościowych. To przewodnik pełen podpowiedzi, tricków oraz inspirujących studiów przypadku. Dzięki tej książce dowiesz się, jak nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami i włączyć się do ich rozmów, zmienić stronę internetową firmy w mocną podstawę kampanii w mediach społecznoąciowych, promować markę oraz radzić sobie z najbardziej nieprzyjaznymi internetowymi komentarzami na jej temat, śledzić rozwój kampanii w sieci, monitorować rozmowy na temat firmy i mierzyć jej sukces.
z recenzji wydawniczej

 

PREZENTACJA PUBLICZNA
Mów komunikatywnie, oryginalnie, przekonujšco!
Marek Stączek
Jest to książka zarówno dla doświadczonych mówców, jak i dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w trudnej sztuce wystąpień publicznych. Ci pierwsi skonfrontują swój bagaż doświadczeń z teorią i niejedną opisaną tu historią. Dla drugich to doskonały podręcznik, jak krok po kroku, budować i doskonalić warsztat profesjonalnego mówcy. Całość błyskotliwie napisana, a dziękiuwodzącej sile fabuły anegdot od Demostenesa po czasy współczesne, każdy znajdzie w niej coś dla siebie.
z recenzji Barbary Fichtel, Dyrektor Personalnej Grupy ITI

 

WIZERUNEK KANDYDATÓW na urzšd prezydenta
a osobowość ich wyborców
Marcin Stencel
Treści zawarte w książce stanowią wartość samą w sobie, dzięki czemu budzą zainteresowanie czytelnika. Podjęcie przez Autora problemu wpływu właściwości osobowościowych człowieka na przyjmowanie określonych poglądów politycznych stanowi istotny obszar dyskusji nad wizerunkiem kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Książka dowodzo dobrego rozeznania Autora w omawianej tematyce. Na każdym kroku obecna jest jego imponująca wiedza merytoryczna. Swoje rozważania Marcin Stencel konsekwentnie potwierdza uzyskanymi wynikami badań, które stanowią o atrakcyjności i znaczeniu publikacji. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla naukowców, jak i studentów podejmujących problemy wyborów politycznych. Zawarte w książce treści bez wątpienia zainteresują także praktyków i specjalistów od kampanii wyborczych.
z recenzji wydawniczej

 

POLITYKA KARNA I PENITENCJARNA w Polsce
w okresie przemian prawa karnego
Teodor Szymanowski
Publikacja ukazuje problemy polityki karnej i penitencjarnej w Polsce w okresie dokonujących się przemian w zakresie prawa karnego. Bazę źródłową książki stanowią badania przeprowadzone wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej i skazanych, badania opinii społecznej (OBOP), analiza statystyk policyjnych, sądowych i więziennych oraz obowiązujące przepisy karne.
z recenzji wydawniczej

 

 

Przygotowała; Magdalena SŁOCIŃSKA

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE!

BROŃ MASOWEGO WRAŻENIA
kampania wyborcza w 2007 roku w Polsce 

Mariusz Kolczyński, Marek Mazur
Tytułową bronią masowego wrażenia w kampanii wyborczej 2007 roku w Polsce okazały się media, a głównie telewizja, zarówno publiczna, jak i prywatna, która sprawnie wykorzystywana przez sztaby wyborcze poszczególnych partii, miała decydujący wpływ na wyniki wyborów. Autorzy, z chirurgiczną precyzją pokazują obrazy kampanii wyborczej w telewizji, wyraźnie wskazując na triumf nowoczesnej polityki wizerunku, polegającej na propagowaniu prostych schematów poznawczych, operowaniu kontrastowymi emocjami, umiejętnym przełożeniu skomplikowanego układu uwarunkowań politycznych na język przeciętnego odbiorcy politycznego oraz kreacji subtelnych i ulotnych skojarzeń z aktorami uczestniczącymi w wyborczym spektaklu.
z recenzji wydawniczej

TRANSFORMACJA POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO 
red. Marek Sokołowski
Książka, którą prezentujemy Czytelnikom w formie rozbudowanych studiów i analiz szczegółowych przedstawia skomplikowany obraz polskich mediów, widzianych już z perspektywy innej rzeczywistości społecznej i politycznej roku 2011. Jak zatem daleko doszliśmy w dziele transformacji polskiego systemu medialnego? Czy jest to już proces zamknięty i definitywnie skończony, czy też stale ulega dalszym przekształceniom? Jeżeli tak, to w jakim kierunku zmierza? Poszukując odpowiedzi na wiele tego typu pytań, proponujemy lekturę naszego opracowania.
ze wstępu prof. Marka Sokołowskiego

NOWE MEDIA we współczesnym społeczeństwie
red. Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Łukasza Wojtkowskiego
Książka stanowi zbiór artykułów mających na celu przedstawienie zależności między fenomenem nowych mediów a społeczeństwem. Szczególnego znaczenia nabierają w tym kontekście relacje, jakie zachodzą między tradycyjnymi środkami masowego przekazu a nowymi formami komunikacji. Zasadne pozostaje pytanie o charakter różnych komunikatorów w erze konwergencji. Prowadzi to do wytworzenia się, nieznanych we wcześniejszych okresach historycznych, relacji i interakcji międzyludzkich.
z recenzji wydawniczej

JAK POLAK Z POLAKIEM?
szkice o kulturze negocjowania

Jan Waszkiewicz
Oryginalnie skonstruowany podręcznik o zasadach przygotowania negocjacji dostarcza ponadto wielu cennych uwag na temat kultury prowadzenia rozmów i rokowań. W książce jest sporo przykładów rzeczywistych negocjacji, analizowanych i służących zilustrowaniu wykładów. Dydaktyczną zaletą są zestawy ćwiczeń do wykonania w grupach i samodzielnie. Rozwijają umiejętności komunikacyjne oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy o prowadzeniu negocjacji. Stanowiące uzupełnienie wykładów cytaty, żarty, uwagi wyodrębnione w ramkach uatrakcyjniają tok rozważań, oddziaływają na wyobraźnię czytelnika.
z recenzji wydawniczej

FILOZOFIA REKLAMY
historia, psychologia, techniki

Magdalena Napierała
Filozofia Reklamy pozwala spojrzeć na współczesną reklamę lekko krytycznie, można powiedzieć uczy myślenia reklamowego. Przedstawia nie tylko teoretyczne schematy, ale również pokazuje praktyczne wykorzystanie i zastosowanie środków przekazu, mechanizmów działania i narzędzi do promocji produktów. Dla nowicjuszy będzie to idealny podręcznik otwierający drzwi do reklamowej rzeczywistości, natomiast osoby zajmujące się już reklamą i marketingiem odnajdą w nim intrygujące rozważania na temat wpływu reklamy na człowieka i współczesną rzeczywistość.
z recenzji wydawniczej

Wymiary kobiecości i męskości
od psychobiologii do kultury

red. Bogna Bartosz
Książka zawiera teksty biologów, psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów, którzy analizują różnorodne aspekty kobiecości i męskości w kontekście zmian i przeobrażeń kulturowych i społecznych ostatnich lat. Artykuły zawarte w książce odnoszą się do strategii autoprezentacji kobiecej i męskiej, stereotypów, problemów starzenia się kobiet i mężczyzn. Autorzy zastanawiają się także nad współczesnym wizerunkiem medialnym kobiet i mężczyzn, omawiają specyfikę związków i bliskich więzi, radzenie sobie z sytuacją niepełnosprawności i choroby. Akcentują rolę przemian kulturowych i psychologicznych określających społeczne role kobiece i męskie. Książka jest próbš opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
ze wstępu

DESIGN MANAGEMENT zarządzanie wzornictwem
Beata Bochińska, Jerzy Ginalski, Łukasz Mamica, Anna Wojciechowska
Wzornictwo przemysłowe to najtańszy sposób na innowacje w firmie. Ale żeby umieć wdrażać nowe produkty i usługi, trzeba dysponować sporą wiedzą i wykształconymi kadrami. Mądrze wykorzystując design, łatwiej niż przy pomocy inwestowania w rozwój zaawansowanych technologii osiągnąć wzrost wartości dodanej i wyższy zysk. To rzecz nie do przecenienia w gospodarce takiej jak polska, nie cierpiącej na nadmiar kapitału. Żeby ten efekt osiągnąć, trzeba jednak umieć to robić. Tymczasem wiedza o zarządzaniu wzornictwem albo jest rozproszona, albo w ogóle jej nie ma. Przekonuje o tym pierwszy polski podręcznik w tej dziedzinie Design Management. Zarządzanie wzornictwem.
z recenzji wydawniczej

WWW. Narzędzia, metody, standardy
Piotr Habela, Krzysztof Stencel
Książka zawiera przegląd zagadnień wprowadzających w temetykę technologii internetowych, głównie z punktu widzenia tworzenia aplikacji WWW i usług WWW. Starano się wskazać kluczowe cechy i specyfikę tych technologii oraz wyjaśnić rolę związanych z nimi standardów. Stanowić ona może materiał wstępny i punkt wyjścia dla dalszych, bardziej ukierunkowanych poszukiwań dotyczących lektury standardów czy też dokumentacji wybranych narzędzi programistycznych, które w obszarze technologii WWW cechuje niezmiennie szybkie tempo rozwoju i znaczna zmienność.
z recenzji wydawniczej

Przygotowała: Magdalena SŁOCIŃSKA

NOWOŚCI Z BIBLIOTEKI

 

DZIENNIKARSTWO AGENCYJNE W TEORII I PRAKTYCE
Wojciech Kaźmierczak
Prezentowany tom rozpoczyna serię wydawniczą Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowaną Wiedza i Praktyka. W serii tej publikowane będą prace zapoznając studentów nie tylko z zagadnieniami praktyki zawodowej, ale również stanowiące kompendium wiedzy dla każdego studenta z różnorodnych zagadnień dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pierwszy z tomów dotyczy dziennikarstwa agencyjnego i przygotowany został przez redaktora Wojciecha Kaźmierczaka – wieloletniego praktyka i pracownika Polskiej Agencji Prasowej.

 

 

PRAWA CZŁOWIEKA

Michael Freeman
Niniejsza książka to nowatorskie i inspirujące zaproszenie do refleksji na temat jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych pojęć politycznych naszych czasów. Dzięki wyjštkowemu interdyscyplinarnemu ujęciu, Michael Freeman pokazuje, jak doświadczenia osób, których prawa człowieka pogwałcono, pozostają w związku z prawnym, filozoficznym i socjologicznym podejściem do kwestii praw człowieka. Kreśląc historię pojęcia, autor odsłania podstawowe napięcie między filozofią praw człowieka a sposobem, w jaki są one rozumiane na gruncie nauk społecznych.
z recenzji wydawniczej

 

WIDZIEĆ WIEDZIEĆ
Wybór najwazniejszych tekstów o dizajnie

red. Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk
Blisko czterdzieści tekstów, zwięzły przegląd teorii i historii dizajnu ostatnich stu lat, lecz tak naprawdę niezbędnik każdego projektanta i niewyczerpane źródło inspiracji. To nie jest kolejna książka z obrazkami. To eseje, apele i polemiki najważniejszych teoretyków i praktyków projektowania graficznego. Po raz pierwszy polscy czytelnicy mają okazję prześledzić gorące dyskusje towarzyszące kształtowaniu się nowoczesnego dizajnu.
z recenzji wydawniczej

 

PUBLIC RELATIONS
w jednostce samorządu terytorialnego

red. Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen
Obecnie instytucje publiczne, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, chcąc nawiązać prawidłowe relacje z interesariuszami opinii publicznej, kształtować warunki partycypacji społecznej i realizować idee społeczeństwa obywatelskiego, muszą prowadzić działalność public relations. Autorzy książki, na podstawie własnych badań, przedstawiają diagnozę działalności PR w samorządach terytorialnych, a następnie wskazują, jak należy ją realizować, jakie funkcje i zadania powinna spełniać oraz jakie narzędzia i instrumenty komunikowania się można w tym celu wykorzystywać.
z recenzji wydawniczej

 

STRATEGIE MARKETINGOWE
w instytucjach kultury

Łukasz Wróblewski
Książka jest adresowana przede wszystkim do menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, a także niezależnych artystów, którzy samodzielnie upowszechniają swoją twórczość. Konstrukcja pracy oraz poruszone w niej zagadnienia sprawią, że będzie ona przydatna dla studentów zgłębiających wiedzę z zakresu marketingu kultury. Na uczelniach ekonomicznych można już zaobserwować pierwsze udane próby wprowadzenia marketingu kultury jako przedmiotu specjalizacyjnego w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie w kulturze. Niniejsza publikacja może również stanowić uzupełnienie kursów akademickich z zakresu podstaw marketingu, marketingu usług, marketingu organizacji non profit czy zarządzania marketingowego.
z recenzji wydawniczej

 

MOWA CIAŁA W PRACY
Allan i Barbara Pease
Osiemdziesiąt procent informacji o ludziach czerpiemy nie z ich słów, lecz z gestów i zachowania. Autorzy, analizując charakterystyczne grupy gestów, doradzą ci jak z sukcesem przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzić skuteczną prezentację lub spotkanie biznesowe, z wdziękiem zachować się na firmowej imprezie bądź pierwszego dnia w nowej pracy, za pomocą odpowiedniego uścisku ręki nawiązać właściwe relacje ze współpracownikami, przełożonymi i klientami, właściwie odczytywać mylące sygnały wysyłane przez przedstawicieli płci przeciwnej.
z recenzji wydawniczej

 

Warsztatowo aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji
Jacek Dąbała
Autor sam zauważa, że jego praca nie pretenduje do miana pełnego kompendium wiedzy o telewizji, ale konkluzje wynikające z jego obszernej monografii pozwalają lepiej zrozumieć zawiłości warsztatu telewizyjnego. Autor odsłania nie tylko kulisy pracy prezenterów (osób, które niejako uosabiają siłę i magię telewizji), ale porządkuje i nazywa elementy składające się na istotę warsztatu telewizyjnego.
z recenzji dr. hab. Bogusława Nierenberga

 

TECHNOLOGIE EDUKACYJNE
tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość

red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Ostatnie półwiecze charakteryzuje się ogromnymi zmianami zachodzącymi w technologiach edukacyjnych. Zadecydowały o tym trzy czynniki: szybki rozwój nowoczesnych interaktywnych mediów, wzrost wiedzy o uczeniu się i zapamiętywaniu, opartej na badaniach kognitywistycznych oraz towarzyszące tym zjawiskom zmiany kulturowe i społeczne. Książka obejmuje wiele współczesnych problemów związanych z technologiami edukacyjnymi. Zostały one ujęte w dwóch kompatibilnych ze sobą tomach poświeconych praktycznemu wymiarowi technologii informacyjnej oraz elearningowi.
z recenzji wydawniczej


Przygotowała: Magdalena SŁOCIŃSKA