Bogdan Węgrzynek, Prezes klastra OKIP na XXI Forum Gospodarczym w Toruniu

XXI FORUM GOSPODARCZE W TORUNIU – ROZWIĄZANIE DLA EKSPORTU I DOTARCIE DO KLIENTÓW W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

3. marca 2014 roku w Toruniu na XXI Forum Gospodarczym odbył się panel poświęcony możliwościom dotarcia do klientów z kraju i zagranicy oraz intensyfikacji sprzedaży w sektorze spożywczo-rolniczym.

Fot. Anna Figiel.
Fot. Anna Figiel.

Po okresie transformacji, po czasie fascynacji produktami z zachodu, dzisiaj z wielką satysfakcją można powiedzieć, że klienci w Polsce wybierają polską żywność, gdyż właśnie to jest gwarantem jakości. Mało tego, to polskimi produktami spożywczymi interesuje się świat.

Podczas jednego z największych w Polsce kongresów gospodarczych jakim jest zorganizowane już po raz dwudziesty pierwszy Forum Gospodarcze w Toruniu, dyskusję w panelu dotyczącym możliwości dotarcia do klientów z kraju i zagranicy w sektorze spożywczo-rolniczym poprowadził prezes Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył.

Zwrócono uwagę, że polscy producenci poprzez współpracę lokalną nauczyli się współpracować z dużymi organizmami dystrybucyjnymi. Świetnie zrozumieli na czym polega taka nowoczesna dystrybucja i dzięki temu stali się konkurencyjni w skali Europy. Ale to tylko jeden ze sposobów dotarcia do klientów przedstawiony na Forum.

Staramy się promować polski produkt na eksport. Aktywnie pracujemy nad wyeksportowaniem polskiego towaru, produktów spożywczych na rynki zagraniczne, w tym do Stanów Zjednoczonych. Właśnie w efekcie takich rozmów podpisano w maju Rzeszowie umowę i teraz pracujemy nad wyeksportowaniem polskiego towaru spożywczego i rolnego do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony do Stanów Zjednoczonych wysyłamy ciężki sprzęt, a z drugiej strony Stany Zjednoczone chcą polskiej markowej żywności – wskazywał prezes Bogdan Węgrzynek, prezes Instytutu Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych oraz prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, niezwykle obiecujący kierunek dla polskiego sektora podjęty przez klaster OKIP.

Podczas jednej z misji podpisaliśmy też ważne porozumienie z dużym klastrem Futura, który w tej chwili działa na 16 krajów. Jesteśmy dużym partnerem w międzynarodowych projektach, ale też zapotrzebowaniu na towary spożywcze. I szukamy również polskich produktów, które też moglibyśmy wyeksportować – Bogdan Węgrzynek, będący również wiceprezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie, podał kolejny przykład wysokiej aktywności podejmowanych działań i dużych perspektyw klastra OKIP jeśli chodzi o międzynarodową współpracę.

Podstawą funkcjonowania i rozwoju konkurencyjności jest podnoszenie poziomu innowacyjności. Sporą część dyskusji poświęcono dyskusji na ten temat, a wypowiedzieli się m.in. minister Krystyna Gurbiel, przedstawiając ogólny stan poziomu polskiej innowacyjności oraz prezes Klastra OKIP Bogdan Węgrzynek, mówiąc o możliwościach jej rozwoju w najbliższym czasie.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pieniądze na innowacji będą jeszcze większe niż w perspektywie, która zakończyła się. Również w planach rozwoju obszarów wiejskich innowacyjność jest znacznie bardziej podkreślana – mówiła Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskusję wywołały zmiany w wsparciu dużych gospodarstw rolnych.

Podczas debaty dużo rozmawiano o żywności ekologicznej i sukcesie gospodarstw ekologicznych. Jeżeli produkty te znajdą się w szerszym zakresie w sieciach handlowych, tak jak to ma miejsce na zachodzie, a nie tylko w niszowych sklepach ze zdrową żywnością, to byłoby to niezmiernie ważnym czynnikiem służącym rozwojowi tego sektora.

Przedstawiano wiele przykładów, w Japonii firm innowacyjnych w sektorze. Mówiono o rozwoju polskiego przetwórstwa drobiowego i jego dużych szansach  w konkurencyjnej walce z zagranicznymi przedstawicielami. Ze swojej strony Bogdan Węgrzynek jako wizytówkę przemysłu drobiarskiego w naszym kraju przestawił firmę Konspol, która oprócz starannych działań owocujących najwyższą jakością produkcji tu w kraju, gdzie przyjeżdżają podpatrywać ją firmy z zachodu, wybudował także nowe zakłady w Indiach.

Mówiono o znakach towarowych i o sile polskich produktów regionalnych. Jak wskazano, siła polega na tym, że tylko my możemy te towary produkować, a są one bardzo dobrze postrzegane na arenie międzynarodowej. Ilość takich produktów wzrasta,  a to oznacza że nasz eksport również dalej rośnie.

Wyrażono nadzieję, że najbliższe lata pozwolą na rozwój handlu i produkcji rolno-spożywczej, tym bardziej, że mamy nadal sprzyjające koniunktury, a merytoryczne rozmowy takie jak ta na Forum Gospodarczym w Toruniu tylko pomagają zarówno w sferze naukowej jaki i administracji, aby przedsiębiorstwa mogły się dalej rozwijać.

2 myśli nt. „XXI FORUM GOSPODARCZE W TORUNIU – ROZWIĄZANIE DLA EKSPORTU I DOTARCIE DO KLIENTÓW W SEKTORZE SPOŻYWCZYM”

  1. Super, niby fajnie, ale tak naprawdę w dużej mierze to jest tylko gadanie. Jeśli wyjdzie się na toruńską ulicę i zapyta przeciętnego sklepikarza, jak wygląda sytuacja w regionie, to nie będzie tak różowo. Nie powie o „sukcesie” żywności ekologicznej.

  2. Dobry, rzeczowy, konkretny, bez przysłowiowego lania wody.

    Nie cierpię artykułów które nic nie wnoszą i są pisane chyba dla
    samego pisania. Tutaj mamy ewidentne przeciwieństwo tego.
    I to mnie niezmiernie cieszy. Pozdrawiam autora i czekam na więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *