Screen youtube

TWÓJ RUCH PRZEDSTAWIŁ PROPOZYCJĘ DLA NOWEGO PREMIERA – FILM

We wczorajszej konferencji prasowej lider Twojego Ruchu, Janusz Palikot, odniósł się do przyszłej zmiany na stanowisku Prezesa Rady Ministrów.

Screen youtube
Screen youtube

Wszyscy się martwią i spekulują kto będzie premierem nowego rządu. Ja też się tym emocjonuję, ale bez względu na to, kto by nie został wybrany, teraz, kiedy powstaje nowy rząd, każdy, także opozycja, ma nadzieję na jego trochę lepsze działanie, na załatwienie jeszcze w tym ostatnim roku tej kadencji paru spraw, których się nie udało do tej pory załatwić. Jak podkreślił Janusz Palikot, nowy rząd może wyzwolić w sobie energię do działania i wprowadzić parę ustaw, które wymagają pewnej odwagi politycznej. Przewodniczący TR zapowiedział, że w pewnych obszarach działań przyszły rząd będzie mógł liczyć na poparcie jego partii. – Na pewno przyszły premier zastanawia się teraz nad swoim expose i swoim programem. My jako Twój Ruch chcemy zaproponować taką formułę konstruktywnej opozycji, która nie uderza za wszelką cenę w rząd, ale szuka wspólnych punktów, aby w ciągu tych ostatnich 12-14 miesięcy coś jeszcze załatwić.
Janusz Palikot wymienił 5 obszarów, w których liczy na współpracę z przyszłym rządem i które chciałby widzieć w expose przyszłego premiera czy premierki.

Najważniejszy, najbardziej strategiczny obszar to emerytury obywatelskie. Jest to rozwiązanie proste, a zarazem systemowe. Dzięki reformom związanym ze zwianą podatków PIT, CIT i VAT czy likwidacją ZUS i KRUS możliwa jest równa emerytura dla każdego, która mogłaby wynieść nawet 2 tys. zł netto.

Drugi obszar dotyczy walki z bezrobociem oraz wsparciem dla młodych przedsiębiorców, a wszystko to dzięki „Firmie na próbę”. Każde nowe przedsiębiorstwo przez pierwsze 3 miesiące działalności zwolnione byłoby z płacenia podatków, a proces jego rejestracji w urzędach wymagałby mniej formalności. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.

Kolejne postulaty dotyczą likwidacji immunitetów (parlamentarnych, prokuratorskich i sędziowskich), oraz wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach, dzięki czemu rozbite zostaną lokalne sitwy oraz nastąpi wymiana elit politycznych.

Ostatni postulat pochodzi z expose premiera Donalda Tuska, a chodzi o likwidację Funduszu Kościelnego oraz wprowadzenie możliwości odpisu podatku na Kościół, jak ma to miejsce m.in. w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *