ARP zdj

AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MA NOWEGO PREZESA

Bogdan Węgrzynek został Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy szef Agencji jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

ARP zdj
AARP zdjRP zdj

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. powstała w 2003 roku. Jest ona pomysłodawcą utworzenia powiązania i obecnym koordynatorem Polish Wood Cluster w Żorach. Klaster utworzony w 2007 roku zrzesza obecnie blisko 90 podmiotów.

Działalność Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., którą kieruje obecnie Bogdan Węgrzynek prowadzona jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich są doradztwo inwestycyjne i konsultingowe w zakresie pozyskania finansowania inwestycji. Dotyczy to głównie branży drzewnej i energetycznej o charakterze ekologicznym i zastosowania OZE oraz inwestycji, w wyniku których wdrażane są innowacyjne rozwiązania. Drugą płaszczyzną jest produkcja, w tym innowacyjna technologia maszyn i urządzeń oraz produkcja eko-brykietu opałowego. Obszary działalności ARP to także Centrum Badawczo-Rozwojowe i Centrum Transferu Technologii oraz Fundusz Venture Capital Klastra. Obecnie Agencja realizuje projekty z obszarów wspierania rozwoju powiązań  kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, transfer technologii i innowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *